Foodcleaning

Foodcleaning
Reinigen binnen de voedingsindustrie wordt steeds belangrijker. Naast kwaliteit wat een basisvoorwaarde moet zijn is er steeds meer aandacht nodig voor waterverbruik, keuze van producten, productveiligheid maar ook de volledige administratie en registratie van de reiniging. Epacco streeft om daar over de volledige organisatie aandacht voor te hebben. Via een duidelijk communicatie via mail, registratiedocumenten en duidelijke werkinstructies probeert Epacco dit samen waar te maken, alle gemaakte afspraken worden dan ook duidelijk neergeschreven in een cleaning manual. Om dit te borgen biedt Epacco U naast de reiniging ook de mogelijkheid om via een regelmatige reinigingsaudit het geheel regelmatig in vraag te stellen.